แจ้งขยายเวลาส่งบทความฉบับสมบูรณ์

Submitted by thachakrit on Tue, 08/21/2018 - 09:59

ขยายเวลาการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ จากวันที่ 30 สิงหาคม เป็นวันที่ 15 กันยายน 2561 

โดยการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ สามารถเลือกส่งได้ 2 รูปแบบ คือ Extended abstract หรือ Full manuscript (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ ก็ได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  ท่านสามารถดาวน์โหลด template ได้ที่หน้า