โปรดตรวจสอบสถานะบทคัดย่อและส่งบทความฉบับสมบูรณ์

Submitted by thachakrit on Sat, 08/11/2018 - 11:38

การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ สามารถเลือกส่งได้ 2 รูปแบบ คือ Extended abstract หรือ Full manuscript (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ ก็ได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ซึ่งรูปแบบ Template เหมือนกัน แตกต่างกันเพียง จำนวนหน้าเท่านั้น กล่าวคือ Extended abstract จำนวน 2 หน้า (เหมาะสำหรับภาคอุตสาหกรรม) ส่วน Full manuscript จำนวน 4-6 หน้า (เหมาะสำหรับนักศึกษาป.โท หรือ ป.เอกที่จะใช้จบการศึกษา) ท่านสามารถดาวน์โหลด template ได้ที่หน้า