เชิญร่วมเป็นผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

Submitted by thachakrit on Tue, 07/10/2018 - 15:57

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี