ข่าวหรือประกาศจากผู้จัดงาน

ขยายเวลาส่งบทคัดย่อถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

Submitted by thachakrit on Tue, 07/17/2018 - 10:47

ประกาศ ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ (abstract) เข้าร่วมประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยท่านสามารถส่งบทคัดย่อได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญร่วมเป็นผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

Submitted by thachakrit on Tue, 07/10/2018 - 15:57

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

การเสนอชื่อนักโลหวิทยาดีเด่นและนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น

Submitted by thachakrit on Tue, 07/10/2018 - 15:25

การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นประจำปี 2560 (Thailand Metallurgist Award 2017) และนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่นประจำปี 2560 (Young Outstanding Thailand Metallurgist Award 2017)  มีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลดังนี้

  1. ผลงานที่มีผลต่อการพัฒนารากฐานการศึกษาทางโลหวิทยา
  2. ผลงานที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ
  3. ผลงานที่มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพทางด้านโลหวิทยา
  4. ผลงานทางวิชาการทั้งหมด

กรุณาศึกษาเกณฑ์การพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละประเภทได้ที่

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

Submitted by thachakrit on Wed, 05/30/2018 - 11:23

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  The 11th Thailand Metallurgy Conference (TMETC11) “Metallurgy for Thailand 4.0” ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

กรุณาดาวน์โหลดเทมเพลตเพื่อใช้ในการส่งบทคัดย่อ

Submitted by thachakrit on Wed, 04/25/2018 - 23:16

ท่านสามารถดาวน์โหลด template ที่ใช้เพื่อการส่งบทคัดย่อ (abstract) ในการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  ได้ที่นี่หน้า : รูปแบบ template สำหรับบทคัดย่อ และกรุณาจัดส่งตามกำหนดเวลา