ข่าวหรือประกาศจากผู้จัดงาน

กำหนดการ (Tentative & Technical program)

Submitted by thachakrit on Thu, 11/08/2018 - 11:15

กำหนดการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 (TMETC11) ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 เมืองพัทยา ภายใต้ Theme "Metallurgy for Thailand 4.0"  

การนำเสนอแบบโปสเตอร์ และ Logo

Submitted by thachakrit on Mon, 10/15/2018 - 21:43

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเรื่องการนำเสนอแบบโปสเตอร์ และ Logo ที่ใช้ในการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย TMETC11 

รายนามนักโลหวิทยาดีเด่นปีต่างๆ

Submitted by thachakrit on Fri, 08/24/2018 - 21:06

รายนามผู้ได้รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นประจำปีต่างๆ จากการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงปัจจุบัน 

แจ้งขยายเวลาส่งบทความฉบับสมบูรณ์

Submitted by thachakrit on Tue, 08/21/2018 - 09:59

ขยายเวลาการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ จากวันที่ 30 สิงหาคม เป็นวันที่ 15 กันยายน 2561 

โดยการส่งบทความฉบับสมบูรณ์ สามารถเลือกส่งได้ 2 รูปแบบ คือ Extended abstract หรือ Full manuscript (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ ก็ได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง)  ท่านสามารถดาวน์โหลด template ได้ที่หน้า

โปรดตรวจสอบสถานะบทคัดย่อและส่งบทความฉบับสมบูรณ์

Submitted by thachakrit on Sat, 08/11/2018 - 11:38

การส่งบทความฉบับสมบูรณ์ สามารถเลือกส่งได้ 2 รูปแบบ คือ Extended abstract หรือ Full manuscript (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และเป็นภาษาไทย หรือ อังกฤษ ก็ได้ (อย่างใดอย่างหนึ่ง) ซึ่งรูปแบบ Template เหมือนกัน แตกต่างกันเพียง จำนวนหน้าเท่านั้น กล่าวคือ Extended abstract จำนวน 2 หน้า (เหมาะสำหรับภาคอุตสาหกรรม) ส่วน Full manuscript จำนวน 4-6 หน้า (เหมาะสำหรับนักศึกษาป.โท หรือ ป.เอกที่จะใช้จบการศึกษา) ท่านสามารถดาวน์โหลด template ได้ที่หน้า

 

ขยายเวลาส่งบทคัดย่อถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561

Submitted by thachakrit on Tue, 07/17/2018 - 10:47

ประกาศ ขยายเวลาส่งบทคัดย่อ (abstract) เข้าร่วมประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 จนถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2561 โดยท่านสามารถส่งบทคัดย่อได้ทั้งภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เชิญร่วมเป็นผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

Submitted by thachakrit on Tue, 07/10/2018 - 15:57

รายละเอียดสิทธิประโยชน์ของผู้สนับสนุนการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

 

การเสนอชื่อนักโลหวิทยาดีเด่นและนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่น

Submitted by thachakrit on Tue, 07/10/2018 - 15:25

การเสนอชื่อผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักโลหวิทยาดีเด่นประจำปี 2560 (Thailand Metallurgist Award 2017) และนักโลหวิทยารุ่นเยาว์ดีเด่นประจำปี 2560 (Young Outstanding Thailand Metallurgist Award 2017)  มีเกณฑ์การพิจารณาตัดสินรางวัลดังนี้

  1. ผลงานที่มีผลต่อการพัฒนารากฐานการศึกษาทางโลหวิทยา
  2. ผลงานที่มีผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศ
  3. ผลงานที่มีผลต่อการพัฒนาวิชาชีพทางด้านโลหวิทยา
  4. ผลงานทางวิชาการทั้งหมด

กรุณาศึกษาเกณฑ์การพิจารณาโดยละเอียดในแต่ละประเภทได้ที่

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11

Submitted by thachakrit on Wed, 05/30/2018 - 11:23

ขอเชิญส่งบทคัดย่อเข้าร่วมประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  The 11th Thailand Metallurgy Conference (TMETC11) “Metallurgy for Thailand 4.0” ภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2561

กรุณาดาวน์โหลดเทมเพลตเพื่อใช้ในการส่งบทคัดย่อ

Submitted by thachakrit on Wed, 04/25/2018 - 23:16

ท่านสามารถดาวน์โหลด template ที่ใช้เพื่อการส่งบทคัดย่อ (abstract) ในการประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11  ได้ที่นี่หน้า : รูปแบบ template สำหรับบทคัดย่อ และกรุณาจัดส่งตามกำหนดเวลา