Venue

การประชุมวิชาการทางโลหวิทยาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561

  • สถานที่จัดงาน : โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี